mail je commentaar

Vogelfilms Limburg  Peizermaden
    Duitsland     Media galerij 
libellen en vlinders en meer
 

Vogelfoto's van Jacob Poortstra

 

 

Deze website bestaat inmiddels ongeveer 14 jaar. In augustus 2004 begon ik met publiceren van eigen foto's van vogels. De vogelfoto's op deze webpagina's maakte ik in de eerste jaren met een telescoop en een digitale camera. De laatste jaren gebruik ik overwegend een Canon-camera D70 en een 250 mm lens of een sigma zoom 150-500. Mijn ambitie is  om een persoonlijk fotoalbum van vogelsoorten en van vlinders en libellen aan te leggen. Met natuurlijk zo mooi mogelijke foto's. Op deze website staan uitsluitend foto's die ik zelf heb gemaakt. Ik heb er nog steeds erg veel lol in.

De Spanje-pagina bevat meer dan een decennium aan vogelfoto's uit dit land. Scroll terug door de jaren.

Op een apart gedeelte, de MEDIAGALERIJ, zijn de foto's van vlinders en libellen terug te vinden. Je kunt daar in albums bladeren, of via "laatste upload" de meest recente toevoegingen bekijken. Er is ook een zoekfunctie.

Veel plezier! 

Laatst toegevoegd 
27 januari 2019: zeearend (roofvogels)
17 augustus: in de Mediagalerij 9 soorten libellen die in augustus vliegen: noordse winterjuffer, bloedrode heidelibel, koraaljuffer, steenrode heidelibel, bruinrode heidelibel, kempense heidelibel, bruine glazenmaker, groene glazenmaker, bandheidelibel. Ze hebben elk een eigen mapje.
14 augustus: in de Mediagalerij: kaasjeskruiddikkopje, bruin dikkopje en kolibrievlinder
27 juni: kleine ijsvogelvlinder en keizersmantel (mediagalerij, vlinders, of via laatste upload)
22 juni: blauwe kiekendief (roofvogels), zwarte specht (zangvogels) en rietzanger (rietvogels) en ook in de mediagalerij libellen, vlinders en overige insecten.
2 maart: wintertaling en tafeleend (eenden), kramsvogels (zangvogels)
1 9 januari: goudvinken (vinken en mezen)
1 6 januari 2018: kuifduiker, kuifaalscholver, aalscholver (duikers en futen)